Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg (RAIL) geeft jaarlijks een overzicht van informatie over de arbeidsmarkt in Limburg. Tal van onderzoeken zijn gebundeld en gekoppeld, de informatie is geanalyseerd en doorvertaald naar toekomstige ontwikkelingen. Daardoor biedt RAIL een dataset die kan dienen als eenduidige basis voor beleid.

RAIL biedt een groot aantal data. In het rapport zijn die data verwerkt, geanalyseerd en gekoppeld. Bovendien is een doorvertaling gemaakt tot en met 2018. Dat is gebeurd aan de hand van basisgegevens uit 2012. Inmiddels zijn op deze website, thematisch geordend, de onderliggende data te vinden op basis van gegevens over 2013. U kunt rapport en cijfermateriaal plus een update downloaden via 'cijfers en rapporten'.