Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg (RAIL) geeft jaarlijks een overzicht van informatie over de arbeidsmarkt in Limburg. Tal van onderzoeken zijn gebundeld en gekoppeld, de informatie is geanalyseerd en doorvertaald naar toekomstige ontwikkelingen. Daardoor biedt RAIL een dataset die kan dienen als eenduidige basis voor beleid.
450 miljoen Europees geld om mensen aan het werk te helpen en te houden - 30-07-2013
Nederland krijgt de komende zeven jaar (2014-2020) bijna een half miljard euro uit het Europees Soci...

Werknemers met tijdelijk contract stromen minder vaak door naar vast werk - 10-07-2013
Flexkrachten stromen minder vaak door naar vast werk en krijgen minder scholing aangeboden door hun ...

Blok neemt rapport over arbeidsmarkt in krimpgebieden in ontvangst - 05-07-2013
Minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst heeft vandaag het OESO rapport “Demographic chang...

Werkloosheid Limburg weer gedaald - 05-07-2013
De werkloosheid in Limburg is voor de tweede maand op rij gedaald. Eind mei telde het UWV 43.690 ni...

'Begrotingstekort valt dit jaar lager uit' - 05-07-2013
DEN HAAG (ANP) - Het begrotingstekort over dit jaar valt waarschijnlijk een stuk lager uit dan eerde...

EU-top: 8 miljard tegen jeugdwerkloosheid - 05-07-2013
BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie gaat de komende jaren 8 miljard euro vrijmaken in de strijd tegen j...

'Zes miljard bezuinigen betekent einde van sociaal akkoord' - 05-07-2013
Als het kabinet volgend jaar inderdaad zes miljard euro bezuinigt is dat het einde van het sociaal a...

Van Rijn verzacht vermogensinkomensbijtelling voor mensen jonger dan de AOW-leeftijd - 05-07-2013
Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) verzacht de effecten van vermogensinkomensbijtelling voor cli...

Van Rijn verzacht vermogensinkomensbijtelling voor mensen jonger dan de AOW-leeftijd - 05-07-2013
Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) verzacht de effecten van vermogensinkomensbijtelling voor cli...

'Zes miljard bezuinigen betekent einde van sociaal akkoord' - 05-07-2013
Als het kabinet volgend jaar inderdaad zes miljard euro bezuinigt is dat het einde van het sociaal a...

Rijk vormt nieuwe functies voor mensen met arbeidsbeperking - 05-07-2013
De Rijksoverheid wil, vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, meer mensen in dienst nemen...

UWV voorziet 'forse' stijging WW-uitkeringen - 05-07-2013
Het aantal werkloosheidsuitkeringen neemt als gevolg van de economische crisis fors toe. Dat verwach...

Cijfers: overheid steeds kleiner - 06-06-2013
Het aantal ambtenaren in Nederland gaat de komende jaren met 60.000 omlaag van 1,06 miljoen in 2012 ...

Werkloosheid in N-Limburg hoger dan in zuiden - 06-06-2013
Voor het eerst in lange tijd kent Noord-Limburg eind 2014 waarschijnlijk een hogere werkloosheid da...

Rutte: ‘Begroting op orde voor sterke economie’ - 06-06-2013
De aanbeveling van de Europese Commissie aan Nederland om volgend jaar aan de 3%-norm te voldoen is ...

Bescheiden krimp Nederlandse economie - 27-05-2013
Het krimpcijfer van de Nederlandse economie laat zien dat herstel van vertrouwen in de economie esse...

Gerichte subsidies vervangen fiscale regeling leerwerkplekken - 27-05-2013
De fiscale regeling om bedrijven die leerwerkplekken aanbieden te compenseren wordt vervangen door g...

Gerichte subsidies vervangen fiscale regeling leerwerkplekken - 27-05-2013
De fiscale regeling om bedrijven die leerwerkplekken aanbieden te compenseren wordt vervangen door g...

Rutte over CBS-cijfers en internationale toppen - 27-05-2013
In de ministerraad is gesproken over de nieuwe cijfers die het CBS deze week heeft gepresenteerd. De...

Werkloosheid Limburg licht gedaald - 27-05-2013
Na maanden van stijgingen is de werkloosheid in Limburg licht gedaald. Er waren eind april 44.502 we...

Voorjaarsnota 2013: Economie drukt verwachtingen tekort en schuld - 27-05-2013
Als gevolg van de tegenvallende economie zijn het begrotingstekort en de overheidsschuld het afgelop...

Techniekpact: gezamenlijke actie voor meer vakmensen - 14-05-2013
Aandacht voor techniek op alle basisscholen in 2020. Een investeringsfonds om techniek in het onderw...

Verantwoordingsdag 2013: dalend tekort ondanks tegenvallende economie - 13-05-2013
Het jaar 2012 werd voor een belangrijk deel overschaduwd door tegenvallende ontwikkelingen zoals eco...

Ook wettelijk minimumloon voor opdrachtnemers - 06-05-2013
Mensen die geen arbeidsovereenkomst hebben maar op basis van een opdrachtovereenkomst (ovo) werken, ...

'Werkloosheid piekt tot 9 procent in 2014' - 06-05-2013
AMSTERDAM (ANP) - De stijging van de werkloosheid zal in 2014 pieken tot 9 procent. Door de magere e...

Van Rijn: Abvakabo wees akkoord af om paar duizend banen thuiszorg - 26-04-2013
De onderhandelingen tussen het kabinet en de Abvakabo over hervormingen in de zorg zijn deze week on...

Verantwoord hervormen met maximaal behoud van werkgelegenheid - 26-04-2013
Het kabinet heeft afspraken gemaakt met werkgeversorganisaties (Actiz, VGN, GGZ Nederland, NFU, BTN ...

Minister mikt op lager collegegeld topstudie - 26-04-2013
DEN HAAG (ANP) - Minister Jet Bussemaker van Onderwijs gaat met studenten, hogescholen en universite...

Eerder ingrijpen bij falend onderwijsbestuur - 22-04-2013
Bestuurders en toezichthouders van onderwijsinstellingen kunnen straks niet alleen bij financieel wa...

€13 miljoen voor praktijkgericht onderzoek - 22-04-2013
Hogescholen die ook aan onderzoek doen, kunnen rekenen op extra geld. Minister Bussemaker investeert...

Bestuurlijke aandacht voor invoering zoekperiode jongeren WWB beperkt - 22-04-2013
Gemeenten en UWV hebben een goed begin gemaakt bij de invoering van de nieuwe regels voor jongeren d...

Meer kansen voor mbo jongeren - 16-04-2013
MBO-scholen gaan alleen nog opleidingen aanbieden waarvoor in de regio voldoende arbeidsmarktperspec...

Bussemaker onthult eerste universitaire studiebijsluiter - 16-04-2013
Studenten die zich voor komend studiejaar aanmelden bij de TU Delft, weten waar ze aan toe zijn. Het...

Kabinet en sociale partners eens over sociale agenda voor arbeidsmarkt van de 21e eeuw - 15-04-2013
Kabinet en sociale partners zijn het eens geworden over een mix van maatregelen om economisch herste...

#7082: De belangrijkste punten uit het sociaal akkoord op een rijtje - 15-04-2013
Er is vanavond een sociaal akkoord bereikt tussen werkgevers, werknemers en het kabinet. Maar wat st...

Sociaal akkoord is bereikt - versoepeling ontslagrecht uitgesteld en WW toch op drie jaar - 15-04-2013
Werkgevers, werknemers en het kabinet zijn tot een sociaal akkoord gekomen. De "doorgeschoten" flexi...

'Akkoord in teken van werkgelegenheid' - 15-04-2013
'Ervoor zorgen dat mensen aan het werk blijven of zo snel mogelijk weer aan de slag komen.' Dat is ...

Uitwerking leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs - 08-04-2013
De extra ondersteuning aan vmbo-leerlingen (lwoo) en aan leerlingen in het praktijkonderwijs wordt i...

Asscher: begrotingstekort blijft in 2014 onder 3 procent - 03-04-2013
Het kabinet houdt voor volgend jaar, in tegenstelling tot in 2013, vast aan een begrotingstekort van...

‘Economie harder gekrompen dan uit eerste raming bleek’ - 03-04-2013
De Nederlandse economie is in het laatste kwartaal van 2012 met 0,4 procent gekrompen. Uit een tweed...

Nederland in top 5 slimste economieën van Europa - 27-03-2013
Nederland stijgt dit jaar naar de vijfde plaats van meest innovatieve economieën van de Europes...

Rutte reageert op nieuwste cijfers werkloosheid - 25-03-2013
Als kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties de handen ineenslaan, kan dat de trend van oplope...

Ruim vier miljard extra bezuinigingen – Rutte: Nederland is te repareren - 18-03-2013
Het kabinet gaat 4,3 miljard euro bezuinigen in 2014, heeft de ministerraad zojuist besloten. In Ned...

PvdA: plannen WW en ontslagrecht mogelijk van tafel - 18-03-2013
De plannen die het kabinet heeft met de WW en ontslagrecht kunnen mogelijk gedeeltelijk of geheel va...

Kabinet trekt €50 miljoen extra uit om jeugdwerkloosheid te bestrijden - 18-03-2013
Het kabinet trekt €50 miljoen extra uit in 2013 en 2014 om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. ...

Kabinet wil eerder ingrijpen bij slecht onderwijs - 18-03-2013
Basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs die door de inspectie als zeer zwak zijn beoorde...

Pechtold: meer geld naar onderwijs in ruil voor steun kabinet - 18-03-2013
D66 steunt het kabinet alleen bij bezuinigingsmaatregelen als er meer geld naar onderwijs gaat. Dat ...

CPB: begrotingstekort komt volgend jaar uit op 3,4 procent – ‘valt mee’ - 01-03-2013
Het begrotingstekort komt volgend jaar uit op 3,4 procent van het bruto binnenlands product. Dat bli...

Zijlstra: 4 miljard bezuinigingen – Rutte: koers houden en draagvlak zoeken - 01-03-2013
Het kabinet moet volgend jaar vier miljard gaan bezuinigen nu het financieringstekort iets gunstiger...

Nederland ontvangt Onderwijs G20 - 01-03-2013
Alle internationale onderwijsogen zijn gericht op de International Summit on the Teaching Profession...

FNV zet hoog in bij sociaal overleg: elke ingreep in WW onbespreekbaar - 22-02-2013
De FNV wil dat er niet wordt gemorreld aan de hoogte en de duur van de WW en werknemers met een tijd...

Forse stijging werkloosheid – consumenten nog nooit zo somber - 22-02-2013
De werkloosheid is in januari gestegen tot 7,5 procent. In december stond de werkloosheid nog op 7,2...

Kritisch rapport over CPB: bureau wil te veel met te weinig geld - 19-02-2013
Het Centraal Planbureau schaatst op dun ijs met zijn economische ramingen en de doorrekening van ver...

Extra geld voor onderzoeken via NWO - 19-02-2013
Het kabinet trekt de komende jaren extra geld uit voor zowel fundamenteel onderzoek als toegepast on...

Kamp: 'Versterken van de economie essentieel' - 18-02-2013
Ondanks de economisch moeilijke tijden blijft de uitgangspositie van de Nederlandse economie goed. D...

Aantal bètastudenten stijgt, maar relatief weinig gediplomeerden - 18-02-2013
Hoewel er sinds het begin van deze eeuw flink meer studenten aan technische opleidingen beginnen, is...

Extra miljoenen om werkzoekenden aan een baan te helpen - 18-02-2013
De 35 arbeidsmarktregio’s krijgen 5 miljoen euro om meer werkzoekenden aan werk te helpen. Zij...

Verlaging pensioenen bij grote fondsen nu definitief - 04-02-2013
De eerdere aangekondigde verlaging van de pensioenuitkering door de drie grote fondsen ABP, PMT en P...

ABP gaat definitief korten - 01-02-2013
HEERLEN (ANP) - ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, gaat definitief de pensioenen per 1 a...

Metaalfondsen korten flink op pensioenen - 01-02-2013
RIJSWIJK (ANP) - Gepensioneerde metaalbewerkers, monteurs en andere technici krijgen vanaf 1 april f...

‘Werkloosheid in de bouw stijgt – nog eens 27.000 banen verdwijnen’ - 01-02-2013
De hoge werkloosheid in de bouw zal nog verder toenemen. Sinds het uitbreken van de crisis vier jaar...

'Werkloosheid Limburg stijgt met 5000 in 2013' - 30-01-2013
De werkloosheid in Limburg stijgt dit jaar met 5000 personen naar 46.000. Dat is minder dan in 2012,...

Beter onderwijs door invoering sociaal leenstelsel - 21-01-2013
Het kabinet wil €1,2 miljard investeren in onderwijs en onderzoek. Dit bedrag wordt gevonden do...

Rutte over 2013: geen makkelijk jaar, wel lichtpuntjes - 14-01-2013
Minister-president Rutte stelt na afloop van de eerste ministerraad van 2013 dat het kabinet veel te...

Aantal topinkomens (semi)publieke sector gestegen, salarissen lager - 09-01-2013
In 2011 waren er in de (semi)publieke sector 2.651 mensen die meer verdienden dan 193.000 euro. Bove...

Enorm tekort aan technisch personeel: 63.000 vacatures - 07-01-2013
Grote technische bedrijven als ASML, VDL Group en Philips gaan actief in het buitenland personeel we...

Ook in 2014 wordt een verlaging van de pensioenen verwacht - 03-01-2013
Gepensioneerden die dit jaar voor het eerst massaal minder pensioen krijgen uitbetaald, moeten reken...

Nieuwe wet van kracht per 1 januari 2013: inkomens in publieke sector aan banden - 03-01-2013
Mensen met een topfunctie in de (semi)publieke sector mogen vanaf 1 januari 2013 niet meer verdienen...

Honderden banen verdwijnen in onderwijs - 02-01-2013
De komende jaren verdwijnen op Limburgse middelbare scholen honderden banen. Bij de grootste onderwi...

Kabinet trekt honderd miljoen extra uit voor arbeidsmarkt en bouw - 20-12-2012
Het kabinet trekt honderd miljoen euro uit voor de versteviging van de positie van jongeren en ouder...

‘UWV-site voor werkzoekenden functioneert geregeld niet’ - 17-12-2012
De website werk.nl van het UWV zit vol fouten, functioneert geregeld niet en aangeboden vacatures zi...

ABP verhoogt pensioenpremie en verlaagt pensioenen ‘zeer waarschijnlijk’ - 17-12-2012
ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, verhoogt de pensioenpremie volgend jaar met 1,3 proce...

MBO studenten aan de slag in oefenfabriek - 17-12-2012
Aankomende technische vakspecialisten kunnen binnenkort hun MBO opleiding binnen de muren van vier n...

Nieuwe WW-maatregelen gelden alleen voor nieuwe gevallen - 13-12-2012
De maatregelen die het kabinet neemt ten aanzien van de WW zijn niet van toepassing voor mensen die ...

CPB: vooral MBO’ers zitten vaker zonder baan - 12-12-2012
In de afgelopen vijftien jaar is de werkgelegenheid voor mensen met een MBO-opleiding met 4,5 procen...

DNB: tekort boven drie procent – kabinet: geen extra bezuinigingen - 12-12-2012
Het begrotingstekort valt de komende twee jaar hoger uit dan het kabinet had verwacht. Daarmee komt ...

Langstudeerboete terugbetaald aan studenten - 29-11-2012
Al het geld dat studenten door de langstudeerboete hebben betaald, is teruggestort. Minister Jet Bus...

Tweede Kamer stemt in met Belastingplan 2013 - 22-11-2012
Vanaf 1 januari 2013 gelden nieuwe regels voor de aftrek van hypotheekrente. Verhuurders van woninge...

Rekenregels januari 2013 - 22-11-2012
In deze rekenregels zijn het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en h...

Kabinet stelt nieuwe pensioenregels met een jaar uit - 22-11-2012
De invoering van de nieuwe pensioenregels is een jaar uitgesteld. Dat schrijft staatssecretaris van ...

Schoolbesturen voortgezet onderwijs gaan samen in nieuwe vereniging - 20-11-2012
De schoolbesturen in het voortgezet onderwijs bundelen hun krachten. Hun organisatie, de VO-raad, ve...

Economie krimpt fors – ‘Nederland presteert opvallend slecht’ - 19-11-2012
De Nederlandse economie is in het derde kwartaal fors gekrompen, meldt het CBS vanochtend. De voorlo...

Kamp: 'Werk aan de winkel' - 19-11-2012
De krimpcijfers van de Nederlandse economie maken duidelijk dat we zowel in Nederland als in Europa ...

Nibud: minder extreme koopkrachtverschillen - 19-11-2012
Het aangepaste regeerakkoord van VVD en PvdA leidt tot minder extreme koopkrachtverschillen dan de o...

Regeringsverklaring: 'Een lastige maar realistische boodschap' - 15-11-2012
'Nederland solide en sociaal uit de crisis en ons land sterker maken voor de toekomst.' Dat is het b...

VVD en PvdA passen regeerakkoord aan - 13-11-2012
Regeringspartijen VVD en PvdA gaan het regeerakkoord aanpassen. Dat maakten premier Mark Rutte, PvdA...

VVD en PvdA passen regeerakkoord aan – excuses van Rutte en Samsom - 13-11-2012
Rutte II wil de door PvdA gewenste nivellering bereiken via veranderingen in de inkomstenbelasting, ...

Alternatief plan zorgpremie: belastingverlaging geschrapt - 13-11-2012
Een alternatief plan dat het kabinet heeft aangedragen voor de inkomensafhankelijke zorgpremie is be...

CPB licht koopkrachtcijfers nader toe – ‘geen grote nieuwe inzichten’ - 13-11-2012
Het Centraal Planbureau heeft vanmiddag een notitie in aanvulling op de doorrekening van het regeera...

Koopkrachtverlies toch meer dan verwacht – ook lagere inkomens worden getroffen - 13-11-2012
Niet alleen hoge inkomens, maar ook sommige groepen met lagere inkomens gaan er door het regeerakkoo...

Nibud-cijfers achterhaald, maar suggereren wel dat koopkrachtverlies meevalt - 13-11-2012
De cijfers zijn al achterhaald omdat VVD en PvdA de inkomensafhankelijke zorgpremie geschrapt hebben...

CBS: groei export blijft onveranderd laag, meer bedrijven failliet - 13-11-2012
Nieuwe kwartaalcijfers van het Centraal Bereau voor de Statistiek schetsen een somber beeld van de N...

Werkloosheid hoger door aangepast akkoord - 13-11-2012
DEN HAAG (ANP) - De werkloosheid en het begrotingstekort lopen iets op door de aangepaste plannen in...

Commissie Van Dijkhuizen: lagere tarieven inkomstenbelasting en meer werkgelegenheid - 23-10-2012
De Commissie inkomstenbelasting en toeslagen ziet mogelijkheden om de tarieven voor de inkomstenbela...

‘Afschaffing basisbeurs leidt tot minder studenten op hbo’ - 23-10-2012
Wanneer de basisbeurs wordt omgezet in een sociaal leenstelsel zullen vijftienduizend studenten mind...

Ruim 1,6 miljoen werknemers topsectoren - 22-10-2012
Ruim een kwart van de bedrijven in Nederland behoort tot 1 van de 9 topsectoren. Er werken ongevee...

Opnieuw meer werklozen – consumentenvertrouwen zakt weg - 22-10-2012
De werkloosheid is vorige maand verder toegenomen naar 519.000 mensen, een stijging van 5.000. Dat b...

Begroting SZW 2013: een goed werkende arbeidsmarkt en betaalbare sociale voorzieningen - 19-09-2012
Het kabinet neemt maatregelen om de overheidsfinanciën op orde te krijgen en de arbeidsmarkt beter ...

OCW begroting 2013: investeren in nog betere leraren en schoolleiders - 19-09-2012
Onderwijs is zo goed als de leraar die voor de klas staat. In het begrotingsakkoord 2013 is daarom ...

Duizenden banen weg maar basisonderwijs moet nóg harder snijden - 18-09-2012
Ondanks het schrappen van zesduizend voltijdbanen vorig jaar moet het basisonderwijs nog meer bezuin...

OESO: opleidingsniveau neemt verder toe - 12-09-2012
Het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking is verder gestegen. Het aandeel Nederlandse jonger...

Nederland in top 5 beste economieën van de wereld - 06-09-2012
Nederland stijgt dit jaar naar de vijfde plaats van meest concurrerende economieën. Dit blijkt uit ...

'Export is banenmotor voor Nederland' - 06-09-2012
Bedrijven die zich willen presenteren op belangrijke beurzen in het buitenland kunnen een financiël...

Vertrouwen ondernemers in economie naar laagste peil in 2,5 jaar - 30-07-2012
Het vertrouwen van Nederlandse ondernemers in de economie heeft het laagste niveau in tweeënhalf ja...

Fikse stijging Limburgse WW'ers in bouw - 30-07-2012
Het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering in Limburg is in twaalf maanden met 8 procent gest...

Werkloosheid stijgt, maar consumentenvertrouwen ook - 20-07-2012
De werkloosheid in Nederland is in juni verder opgelopen, tot 6,3 procent. In april en mei was het 6...

‘Uitzonderlijk’ veel bedrijven failliet in eerste helft 2012 - 17-07-2012
Het aantal faillissementen in Nederland is in de eerste helft van dit jaar flink gestegen. 3760 bedr...

Scholen en bedrijven samen op zoek naar technisch talent - 12-07-2012
Het kabinet steunt dertien initiatieven van onderwijsinstellingen uit het technische (v)mbo en bedri...

Bijzondere leerstoel onderwijsarbeidsmarkt - 04-07-2012
Op 1 januari 2013 start de bijzondere leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt van het Instituut ReflecT van ...

Werkgevers begeleiden zelf werknemers naar nieuw werk - 04-07-2012
Een proef waarbij groepen samenwerkende bedrijven werknemers herplaatsen die met ontslag bedreigd wo...

Vaker hogere diploma’s voor vmbo’ers - 03-07-2012
Leerlingen in het vmbo behalen steeds vaker hogere diploma’s in het vmbo zelf en stromen vaker doo...

Werkloosheidsniveau blijft gelijk, aantal WW-uitkeringen daalt licht - 22-06-2012
De werkloosheid in Nederland was in mei net zo hoog als in april. Net als toen zijn er 489.000 werkl...

Zzp’ers gelijke bescherming tegen arbeidsrisico’s als ‘gewone’ werknemers - 22-06-2012
Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) die op dezelfde arbeidsplaats als andere werkenden zoals ...

Werknemer wil wel mobiel zijn, maar ziet belemmeringen - 21-06-2012
3 op de 4 Nederlanders wil wel van baan veranderen, maar laat zich daarvan weerhouden omdat de overg...

Effect deeltijd-WW en bijzondere wtv voor bedrijven beperkt - 12-06-2012
Bedrijven die tijdens de crisis in 2008 en 2009 gebruik hebben gemaakt van deeltijd-WW of de bijzond...

Minister schept duidelijkheid over schoolkosten in het mbo - 21-05-2012
Minister Van Bijsterveldt heeft een leidraad opgesteld over schoolkosten en vrijwillige bijdragen in...

Enorm personeelstekort dreigt in Limburg - 15-05-2012
Limburg stevent af op een enorm personeelstekort. In 2016 blijven 32.000 vacatures onvervuld omdat e...

MKB huivert van WW-maatregel - 15-05-2012
Limburgse ondernemers zijn laaiend over het plan hen op te laten draaien voor het eerste halfjaar WW...

Overheid ondersteunt export als motor van de economie - 15-05-2012
De overheid ondersteunt en stimuleert het bedrijfsleven om internationaal succesvol te zijn. Onderme...

Passend onderwijs langer bezuinigingsvrij - 01-05-2012
DEN HAAG (ANP) - De bezuinigingen op het passend onderwijs zijn niet alleen voor 2013 van de baan, m...

Werkloosheid stijgt weer – relatief veel jongeren zonder baan - 25-04-2012
Na een kleine dip in februari is de werkloosheid vorige maand weer toegenomen met tweeduizend mensen...

Reactie op het Onderwijsverslag 2010-2011 - 25-04-2012
Hier vindt u het Onderwijsverslag 2010-2011 van de Inspectie van het Onderwijs en de reactie van min...

In Limburg veel WW'ers en arbeidsongeschikten - 17-04-2012
Het percentage personen met een WW- of arbeidsongeschiktheidsuitkering is in Limburg hoger dan lande...

Aantal mbo-opleidingen afgeslankt - 04-04-2012
Er komt op landelijk niveau sturing op het aanbod van mbo-opleidingen: kleine specialistische opleid...

Meeste mbo-opleidingen van vier naar drie jaar - 29-03-2012
Het overgrote deel van de mbo-opleidingen kan ingekort worden van vier naar drie jaar. Compacte én ...

Noord-Limburg telt meeste oude werklozen - 16-03-2012
De regio Noord- en Midden-Limburg telt verhoudingsgewijs de meeste werkloze 55-plussers van heel Ned...

Vijf Nederlandse universiteiten in wereldwijde top 100 - 16-03-2012
Vijf Nederlandse universiteiten staan in de top 100 van de wereld. Op de World Reputation Rankings v...

Werkloosheid licht afgenomen in februari – ‘gekke dip’ - 16-03-2012
De werkloosheid is vorige maand licht afgenomen, blijkt uit cijfers van het CBS. In februari waren 4...

Universiteiten schrappen 30 talenstudies, kritiek uit buitenland - 16-03-2012
Bij de Nederlandse faculteiten Letteren en Geesteswetenschappen verdwijnen de komende jaren ongeveer...

'Deeltijdstudie verdwijnt' - 15-03-2012
LEIDEN (ANP) - Het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) luidde donderdag de noodklok over de be...

Politieke reacties op CPB-cijfers – coalitie laat Europese eis van 3 procent los - 09-03-2012
De coalitiepartners lijken de Europese norm van een maximaal begrotingstekort van 3,0 procent nu al ...

De Jager: cijfers vallen ‘echt’ tegen – EU: Den Haag moet zich houden aan regels - 09-03-2012
De cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) over de economie vallen ‘echt tegen’. ̶...

Werkloosheid loopt op naar meer dan half miljoen - 09-03-2012
De werkloosheid loopt de komende jaren flink op. Waren in 2011 nog 389 duizend personen werkloos, in...

Werkloosheid eurozone op hoogste niveau sinds invoering euro 1999 - 09-03-2012
De werkloosheid in de eurozone is in januari opgelopen tot 10,7 procent, het hoogste niveau sinds de...

Werkeloosheid opgelopen tot 6 procent - 22-02-2012
In januari hogere werkloosheid dan de piek in februari 2010 Vooral toename aantal jonge werkzoek...

Economie 0,7 procent gekrompen - 22-02-2012
In vierde kwartaal 0,7 procent krimp t.o.v. een jaar eerder Consumptie 1,8 procent lager Minder ...

Werkloosheid Limburg stijgt met 548 personen - 22-02-2012
De werkloosheid in Limburg is in januari met 548 personen gestegen naar 34.874 (6,9 procent van de b...

Duizenden leerkrachten weg in basisonderwijs - 13-02-2012
AMSTERDAM - In het basisonderwijs gaan duizenden banen verloren door een opeenstapeling van bezuinig...

Buitenlandse investeringen in Nederland leveren 4.300 banen op - 13-02-2012
Meer dan 4.300 banen, 1,47 miljard euro aan toegezegde investeringen en 41 hoofdkantoren, vooral ron...

Gemeenten krijgen er bijna 700.000 verantwoordelijkheden bij - 01-02-2012
Gemeenten worden in 2013 verantwoordelijk voor de bijna 700.000 Nederlanders met een beperkt arbeids...

Keuzegids MBO-Studies - 26-01-2012
Dé kwaliteitsgids voor MBO  Je wilt verder leren in het beroepsonderwijs. Maar je ...

Nieuwe opleiding transport bij vliegveld Venlo - 26-01-2012
Bij vliegveld TrafficPort in Venlo start een nieuwe mbo-opleiding op het gebied van transport en lo...

Vragen beantwoord over wetsvoorstel voor lesurennorm - 23-01-2012
Verschillende onderwijsvakbonden hebben aangekondigd om op donderdag 26 januari te staken tegen het ...

Staatssecretaris De Krom positief over aanpak discriminatie arbeidsmarkt - 20-01-2012
Staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft positief gereageerd op de de aan...

Bouwteam komt met voorstellen voor sterkere bouwsector - 20-01-2012
Een Bouwteam, met experts uit de bouwwereld, overheid en kennisinstellingen gaat zich buigen over de...

Nederlandse economische missie naar Israël - 19-01-2012
Er gaat dit jaar een Nederlandse economische missie naar Israël. Dat hebben de Israëlisch premier ...

Kwaliteit stages mbo wordt steeds beter - 18-01-2012
Studenten en leerbedrijven zijn in toenemende mate positief over de kwaliteit van de stage als onder...

Primair onderwijs en OCW maken afspraken over verhogen onderwijskwaliteit - 18-01-2012
In een bestuursakkoord dat vandaag is ondertekend, hebben  minister Marja van Bijsterveldt en staat...

Provincie en DSM investeren 180 miljoen in campus Limburg - 13-01-2012
De provincie Limburg, de Universiteit Maastricht, het academisch ziekenhuis Maastricht UMC+ en het c...

180 miljoen voor twee Limburgse campussen - 13-01-2012
De provincie Limburg, Universiteit Maastricht en DSM investeren samen 180 miljoen euro in twee campu...

ING verwacht komend jaar meer leegstaande winkels - 10-01-2012
Relatief veel winkeliers zullen komend jaar hun zaak moeten sluiten, en vervolgens lange tijd kampen...

Krimp slaat weer toe in de bouw - 09-01-2012
Aannemers bouwen dit jaar in Nederland naar verwachting 2 procent minder, na een groei van 4 procent...

Voorgenomen lerarenstaking van drie dagen begonnen - 09-01-2012
Een driedaagse actie van leraren tegen de voorgenomen verhoging van de urennorm begint vandaag. Naar...

Sectorale arbeidsmarktinformatie - 04-01-2012
In een sterk veranderende arbeidsmarkt is het van groot belang te weten waar de tekorten en over...

Wegenbouw ziet werkvoorraad dalen - 04-01-2012
Wegenbouwers zien hun werkvoorraad in rap tempo dalen. Dat blijkt uit de conjunctuurmeting van decem...

InnovatiefondsMKB+ voor vernieuwende ondernemers van start - 03-01-2012
Om vernieuwende ondernemers sneller aan financiering te helpen is 1 januari het InnovatiefondsMKB+ v...

Stijging pensioenpremies 2012 zet cao-onderhandelingen onder druk - 02-01-2012
De pensioenpremies stijgen dit jaar in veel sectoren met één tot twee procentpunt. Dit heeft gevol...

Veranderingen onderwijs, cultuur en wetenschap per 1 januari - 02-01-2012
Wat verandert er vanaf 1 januari op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschap? U vindt het ove...

Belangrijkste wijzigingen in de belastingheffing per 1 januari 2012 - 22-12-2011
De Eerste Kamer heeft op 20 december ingestemd met het Belastingplan 2012, het wetsvoorstel Overige ...

‘Werkgelegenheid groeit in de komende vijf jaar’ - 21-12-2011
Ondanks de snel verslechterende economie zal de werkgelegenheid in Nederland tot 2016 gemiddeld blij...

Ondernemerschap in Nederland in de lift - 21-12-2011
Het aantal ondernemers in Nederland neemt steeds verder toe. Bovendien nemen ondernemers wat meer ri...

Werkgelegenheidsgroei tot 2016: beste arbeidsmarktperspectief voor zorgberoepen - 20-12-2011
Ondanks de slechte economische vooruitzichten voor 2012 wordt er tot 2016 een werkgelegenheidsgroei ...

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012 - 20-12-2011
Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2012 omhoog. De verhogingen...

‘Zevenduizend banen weg bij GGZ’ - 16-12-2011
In de geestelijke gezondheidszorg verdwijnen zevenduizend volledige arbeidsplaatsen. Dat komt neer o...

Vijfduizend leraren verliezen baan - 16-12-2011
De bezuinigingen op het passend onderwijs gaan ruim vijfduizend leraren hun baan kosten. Minister Ma...

‘Product- en bedrijfsschappen blijven nodig’ - 15-12-2011
De productschappen nemen publieke taken voor hun rekening die ze sneller en beter kunnen verrichten ...

Minister Kamp ziet voorlopig niets in nieuw banenplan - 15-12-2011
Minister van Sociale Zaken Henk Kamp (VVD) is niet van plan een nieuw banenplan te implementeren om ...

Pilots voor tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten - 14-12-2011
Door snelle toename van het aantal Europese arbeidsmigranten is er de laatste jaren een tekort aan t...

Verhagen: ‘2012 wordt een zwaar economisch jaar’ - 14-12-2011
Economisch gezien wordt 2012 een zwaar jaar, zo waarschuwt minister Verhagen van Economische Zaken, ...

CPB: Nederland in recessie, extra bezuinigingen nodig – ‘debat geopend’ - 14-12-2011
Het Nederlandse begrotingstekort komt in 2012 uit op 4,1 procent. Dat betekent hoogstwaarschijnlijk ...

Decemberraming 2011: economische vooruitzichten 2012 - 13-12-2011
De vooruitzichten voor de Nederlandse economie hangen sterk af van het verdere verloop van de Europe...

HBO Raad en staatssecretaris Zijlstra sluiten hoofdlijnenakkoord - 13-12-2011
Staatssecretaris Halbe Zijlstra en voorzitter HBO-raad Guusje ter Horst hebben vandaag het hoofdlijn...

Regionaal beeld van de jeugd - 12-12-2011
De informatie in CBS rapport 'Regionaal beeld van de jeugd' kan gemeenten helpen een samenhangende v...

Sneller aan het werk vanuit de ziektewet - 12-12-2011
Het kabinet wil uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband die ziek zijn, sneller aan...

‘Fabriek van Canon in Venlo' - 12-12-2011
Venlo is in de race voor de vestiging van een tonerfabriek en recyclestation van Canon, het moederco...

Onderwijsbonden in actie tegen meer lesuren - 05-12-2011
DEN HAAG (ANP) - Leraren in het voortgezet onderwijs komen in actie tegen een wetswijziging van onde...

Regels overgang vmbo naar havo worden vereenvoudigd - 02-12-2011
De regels voor de overgang van scholieren met een diploma vmbo-theoretische leerweg (vmbo-tl) naar 4...

Acties van het personeel van NedCar - 01-12-2011
De ondernemingsraad (or) van NedCar en de vakbonden staken het overleg met de directie. "De grens is...

Mitsubishi stelt besluit NedCar weer uit - 01-12-2011
Mitsubishi stelt het besluit over de toekomst van de Bornse autofabriek NedCar opnieuw uit. De Japan...

PostNL: 250 banen Limburg - 30-11-2011
PostNL vestigt op bedrijventerrein Holtum-Noord III bij Born een groot sorteer- en distributiecentru...

ANP schrapt banen als gevolg van dalende oplages en bezuinigingen - 30-11-2011
Het grootste Nederlandse persbureau, ANP, gaat volgend jaar 15 procent van de banen schrappen. De in...

Pleidooi voor meestertitel in ambachtelijke branches - 29-11-2011
DEN HAAG - D66 wil dat excellente ambachtslieden weer een meestertitel krijgen. Dit werk moet hier...

Zzp'er tevreden ondanks zware tijden - 29-11-2011
De meeste zzp’ers kiezen bewust voor het zelfstandig ondernemerschap en hebben geen spijt van hun ...

Trends & cijfers 2011- 2012 beschikbaar - 28-11-2011
Op 22 november heeft Kenwerk de Trends & cijfers 2011-2012 (voorheen rapportage Arbeidsmarkt- en...

Werkloosheid ondanks recessie minder hard gestegen dan verwacht - 25-11-2011
Ondanks de recessie waarmee Nederland in 2009 kampte, is de werkloosheid minder hard gestegen dan ve...

Nationaal ePortfolio Congres 2011 - 24-11-2011
Op 7 december 2011 organiseert de Stichting ePortfolio Support het eerste Nationaal ePortfolio Congr...

Nokia-Siemens schrapt 17.000 banen in komende twee jaar - 24-11-2011
Telecombedrijf Nokia-Siemens gaat wereldwijd 17.000 van de 74.000 banen schrappen. Dat heeft het van...

Manifest Toekomst voor Techniek - 23-11-2011
VNO-NCW, MKB-Nederland en SPV hebben op 22 november 2011 het Manifest ‘Toekomst voor Technie...

Zijlstra maakt prestatieafspraken over personeelsbeleid mbo - 23-11-2011
Met hoger opgeleide docenten, bekwamer management en goed personeelsbeleid moet de kwaliteit van het...

Rijksambtenaren van werk naar werk - 23-11-2011
Door de bezuinigingen als gevolg van het regeerakkoord vertrekken de komende periode enkele duize...

Techniekonderwijs baart werkgevers zorgen - 22-11-2011
De werkgevers maken zich grote zorgen over de toekomst van het technisch vmbo. Het aantal leerlingen...

‘ICT versterkt groeivermogen van de economie’ - 17-11-2011
Nederlandse bedrijven krijgen betere toegang tot geavanceerde ICT-technologie, waardoor ze nieuwe pr...

Met Nederland gaat het beter dan ooit, maar somber vooruitzicht - 17-11-2011
Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) meldt vandaag in een rapport dat het beter dan ooit gaat met ...

Minste starters in Limburg - 16-11-2011
Het aantal nieuwe zelfstandig ondernemers bereikt dit jaar met 140.000 een record. Dat is 14 procent...

Nederlandse economie krimpt – ‘schokkend, totaal onverwacht’ - 16-11-2011
De Nederlandse economie is in het derde kwartaal van 2011 met 0,3 procent gekrompen in vergelijking ...

Verhagen: ‘Volg je hart, word ondernemer!’ - 15-11-2011
Er zijn geen gouden regels voor ondernemen. Je maakt je ondernemersdroom waar door de eerste stap te...

’18.000 extra leerlingen gaan zakken door strengere exameneisen’ - 08-11-2011
De strengere exameneisen die de komende twee jaar ingaan op het voortgezet onderwijs, leiden tot een...

TalentenAcademie in Parkstad - 08-11-2011
Onderwijskoepel SVO/PL uit Heerlen start met een TalentenAcademie. Geen opleiding voor hoogbegaafde ...

Stormloop op subsidie voor sociale innovatie - 07-11-2011
Bedrijven hebben de afgelopen maand massaal ESF-subsidie aangevraagd voor sociale innovatie. Van de ...

Ook Eerste Kamer voor invoering beroepsgerichte kwalificatiestructuur - 07-11-2011
De Eerste Kamer is deze week akkoord gegaan met de invoering van de beroepsgerichte kwalificatiestru...

ICT'ers steeds vaker zelfstandig - 03-11-2011
In de periode 2000-2010 is, volgens het CBS, het aantal zelfstandig werkende specialisten op he...

UWV start campagne rond 50-plussers - 02-11-2011
Het UWV geeft in november extra aandacht aan 50-plussers. Werkzoekende 50-plussers hebben veel kwali...

Limburg gooit hoge ogen bij buitenlandse bedrijven - 01-11-2011
Vijftien buitenlandse bedrijven hebben in 2011 gekozen voor Limburg als vestigingsplaats. Daarmee is...

Limburg in trek bij buitenlandse bedrijven - 01-11-2011
15 buitenlandse bedrijven hebben dit jaar gekozen voor Limburg als vestigingsplaats. Daarmee is Limb...

Topsectorenaanpak betekent meer geld voor onderzoek en innovatie - 28-10-2011
Het kabinet besteedt ruim €700 miljoen meer aan onderzoek en innovatie dan in 2008. In totaal word...

Ruim 12.000 leerwerkbanen op de tocht in de uitzendbranche - 27-10-2011
Het ministerie van Financiën is van plan de regeling-WVA Onderwijs aan te passen. Hierdoor kunn...

Rabobank: miljoenen voor regio - 26-10-2011
De Rabobank Westelijke Mijnstreek gaat 25 miljoen euro investeren in de regio. De bank wil daarmee m...

Ondernemers zien verslechtering ondernemersklimaat - 26-10-2011
Ondernemend Nederland ziet een verslechtering van de economie en verwacht minder goede resultaten vo...

Groei Wajong zorgwekkend - 26-10-2011
De Wajong groeit met 16 à 17.000 personen per jaar. Dit is een ruime verdubbeling ten opzicht...

Philips snoeit fors in personeelsbestand – 10 procent banen in Nederland weg - 18-10-2011
Philips schrapt in Nederland de komende jaren 1.400 banen, 10 procent van het personeelsbestand. De ...

RWI: meer ouderen aan het werk - 17-10-2011
De RWI heeft geanalyseerd waarom het oudere werklozen zelden lukt om het werk duurzaam en op passend...

HR-professionals: vrees voor krapte arbeidsmarkt - 13-10-2011
Voor het eerst sinds de economische terugslag ondervinden HR-professionals meer problemen met wervin...

Forse bevolkingsgroei Randstad tot 2025, perifere regio's krimpen - 13-10-2011
Gisteren hebben het CBS en het Planbureau voor de leefomgeving het rapport "Regionale bevolkings- en...

Evaluatie Actieplan Jeugdwerkloosheid - 11-10-2011
Samen in actie, het eindrapport evaluatie jeugdwerkloosheid is op 5 oktober verschenen, klik hier....

Kabinet investeert in regionaal arbeidsmarktbeleid Zorgsector - 11-10-2011
In haar vandaag verschenen arbeidsmarktbrief geven de minister en staatssecretaris van VWS ondermeer...

Onderwijs moet ondernemerschap steunen - 06-10-2011
Ondernemende studenten die in hun laatste studiejaar een eigen bedrijf hebben, mogen straks de winst...

Actieplan Jeugdwerkloosheid: 170.000 jongeren vinden baan, stage of leerwerkplek - 06-10-2011
Sinds de start van het Actieplan Jeugdwerkloosheid van kabinet en gemeenten in september 2009 hebben...

Vrouwen steeds hogerop in onderwijs - 06-10-2011
Het aantal vrouwen in hoge functies in het onderwijs neemt zienderogen toe. In het primair onderwijs...

Nieuwe barometer COLO verschenen - 05-10-2011
Het COLO, organsiatie van samenwerkende kenniscentra, heeft een nieuwe barometer, klik hier, gepubli...

Ecabo brengt regionale arbeidsmarktsheets uit - 05-10-2011
Ecabo (kenniscentrum voor de economisch/administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen) brengt i....

Nota Werken in het Onderwijs 2012 - 04-10-2011
Het Ministerie van OCW heeft de nieuwe nota Werken in het Onderwijs 2012 gepubliceerd, klik hier voo...

Toestroom van Oost-Europeanen onderschat - 03-10-2011
Het eindrapport van de Tijdelijke commisie Lessen uit recente Arbeidsmigratie is op donderdag 29 sep...

DSM handhaaft winstverwachting - 03-10-2011
Ondanks de groeiende economische onzekerheden handhaaft DSM de eerdere voorspelling dat 2011 een ...

CPB: flexibele arbeidsmarkt voor ouderen - 29-09-2011
ROTTERDAM (ANP) - Om de lage participatie op de arbeidsmarkt van 60- tot en met 64-jarigen te verbet...

Nieuwe arbeidsmarktboekjes Ecabo - 27-09-2011
Ecabo is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de economisch/administratieve, ICT- e...

Producentenvertrouwen stijgt, ondernemers wel pessimistischer over werkgelegenheid - 26-09-2011
Uit het nieuwste conjunctuurbericht van het CBS, klik hier, blijkt dat ondernemers in de industrie p...

Gemeenteraad Roermond zet lobby 'behoud UWV' kracht bij - 26-09-2011
De Roermondse gemeenteraad heeft gisteren een motie aangenomen om de lobby van het college van B en...

Vraag naar leraren: grote regionale verschillen - 21-09-2011
Het ministerie van OCW heeft de nota "Werken in het onderwijs 2012" gepubliceerd, klik hier. Hieruit...

Arbeidsmarktmonitor metalelektro editie 2011 verschenen - 21-09-2011
Dit, door ROA opgestelde, rapport bevat analyses van de actuele en toekomstige ontwikkelingen o...

Van Bijsterveldt maakt zich sterk voor specialistische ambachten - 21-09-2011
Minister Marja van Bijsterveldt (OCW) lanceert vandaag het Meldpunt Bedreigde Opleidingen en Beroepe...

UWV Limburg naar twee kantoren - 21-09-2011
Werkzoekenden kunnen voor arbeidsbemiddeling van het UWV straks alleen nog terecht in Heerlen en Ven...

Hervorming SW-sector noodzakelijk - 19-09-2011
Dit concludeert bureau Boaborea in een onderzoek onder verschillende gemeenten, klik hier voor het r...

Vooral vrouwen dupe van bezuinigingen - 19-09-2011
Het zijn in Limburg vooral vrouwen die getroffen worden door de bezuinigingen van de overheid. Dat b...

Symposium: gebruik kennis vitale ouderen - 15-09-2011
De gemeente Heerlen gaat een symposium organiseren over de inzet van kennis en kunde van vitale oud...

Human capital agenda's voor topsectoren - 14-09-2011
In haar Kamerbrief, "Naar de Top het bedrijvenbeleid in actie(s)", van 13 september 2011, ...

Minister van Bijsterveldt trots op Team Nederland World Skills - 14-09-2011
Nederland vaardigt dit jaar een stevige ploeg af naar WorldSkills 2011, het wereldkampioenschap voor...

21 gemeenten aan keukentafel bij Van Bijsterveldt - 13-09-2011
Minister Van Bijsterveldt  (OCW), verantwoordelijk voor Emancipatie, heeft vandaag afspraken gemaak...

Relatief veel Nederlandse jongeren van 20-29 jaar volgen onderwijs - 13-09-2011
Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde OESO-rapport "Education at a Glance". Hierin staan de meest...

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2010 - 12-09-2011
Op 6 september is het door het ROA opgestelde rapport, klik hier, Schoolverlaters tussen onderwijs e...

CBS-rapport De Nederlandse economie 2010 verschenen - 08-09-2011
Vandaag is door het CBS het rapport "De Nederlandse Economie 2010" gepubliceerd, klik hier. Hieruit ...

Meer innovatie, beter onderwijs en vergroening nodig om welvaart te behouden - 08-09-2011
De kwaliteit van leven in Nederland is hoog in vergelijking met andere Europese landen. Maar onze we...

Profielen in bovenbouw havo-vwo - 08-09-2011
De minister van OCW wil de profielstructuur in havo en vwo vereenvoudigen door het aantal profielen ...

Weekers biedt flexibele oplossing bij deeltijdpensioen - 08-09-2011
Staatssecretaris Weekers van Financiën maakt het voor mensen tussen de 60 en 65 jaar mogelijk o...

33 miljoen extra voor Technische Universiteiten - 07-09-2011
Het ministerie van OCW stelt 33 miljoen extra beschikbaar voor de drie technische universiteiten (Ei...

‘Limburger is te bescheiden' - 07-09-2011
Limburgers zijn te bescheiden, ze gedragen zich te veel als underdog en hebben te weinig zelfvertrou...

Trendwatch arbeidsmarkt MBO - 07-09-2011
Onlangs is bij het COLO, klik hier, de trendwatch arbeidsmarkt, actuele ontwikkelingen en prognoses ...

Meerderheid ambachtelijke branches wil Meestertitel - 06-09-2011
Uit onderzoek van het CINOP, dat afgelopen vrijdag werd gepresenteerd tijdens de Nacht van het Ambac...

12.000 mensen extra aan het werk in de zorg - 06-09-2011
Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten heeft gisteren het Convenant Kwaliteitsimpuls Langdurige Zor...

Minder bedrijven failliet, behalve in horeca - 03-08-2011
Volgens het CBS zijn in het eerste half jaar van 2011 3.000 bedrijven en instellingen (incl. ee...

Werkloosheid alleen in Vaals gestegen - 03-08-2011
De werkloosheid is de afgelopen twaalf maanden in alle Limburgse gemeenten gedaald op een na: Vaals....

De regio Eindhoven zoekt "knappe koppen" - 03-08-2011
De regio Eindhoven staat te springen om knappe koppen. Met de grootste crisis achter de rug invester...

Aantal tijdelijke contracten met uitzicht op vaste aanstelling neemt toe - 02-08-2011
Volgens het CBS, klik hier, hebben werknemers, m.n. jongeren, steeds vaker een tijdelijk contra...

UWV Nieuwsbrief Arbeidsmarktinformatie juli 2011 is verschenen - 02-08-2011
In de nieuwsbrief, klik hier, wordt geconcludeerd dat de werkloosheid in Nederland weer wat is gedaa...

Loon naar leren: Manpower witboek 2011 - 28-07-2011
In het nieuwe Manpower witboek 2011 wordt het belang van een leven lang leren benadrukt. Klik hier v...

"Waarom een Koreaanse Rus in Limburg werkt" - 28-07-2011
Een aantal (ervarings)deskundigen geven hun visie op de Limburgse arbeidsmarkt. Klik hier voor ...

Onderwijs en Arbeidsmarkt Mobiliteitsbranche - 28-07-2011
Op de website van Innovam, het kenniscentrum voor de mobiliteitsbranche, vindt u, klik hier, ee...

Afgestudeerden van het hbo vinden snel werk - 20-07-2011
In opdracht van de hbo-raad is de nieuwe hbo-monitor gepubliceerd, klik hier. Ondermeer blijkt dat 8...

Minister Kamp presenteert Vitaliteitspakket - 19-07-2011
Minister Kamp van SZW heeft op 4 juli jl. een brief, klik hier, gepresenteerd met maatregelen o...

UWV Kennisverslag: thema ouderen - 19-07-2011
Er is een nieuw kennisverslag van het UWV verschenen met als thema ouderen, klik hier voor het rappo...

RWI publiceert arbeidsmarktanalyse 2011 - 19-07-2011
Op 12 juli jl. heeft de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) haar nieuwe arbeidsmarktanalyse 2011 gepubli...

Naar een ambitieuze leercultuur - 12-07-2011
Minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra (Onderwijs) willen toe naar een ambitieuze le...

Arbeidsmarktschetsen - 12-07-2011
Het UWV WERKbedrijf komt met arbeidsmarktschetsen per regio. Arbeidsmarktschets Noord- en Midden-Li...

Plaatsing mensen met arbeidsbeperking in bedrijven goed mogelijk - 07-07-2011
Uit een proef met de Wajongadviesvoucher blijkt dat werkgevers geïnteresseerd zijn en mogelijkheden...

Nederland profiteert van aanhoudende groei Duitse economie - 07-07-2011
De Nederlandse economie in het eerste kwartaal van 2011 met 3,2 procent gegroeid ten opzichte van he...

Voornemen beperking tewerkstellingsvergunningen blijft - 07-07-2011
Minister Kamp blijft bij het kabinetsvoornemen om de afgifte van het aantal tewerkstellingsvergunnin...

Zorgacademie beste Europese Health innovation project - 25-05-2011
Zorgacademie Parkstad Limburg is verkozen tot best practice (meest complete en best uitgevoerde prak...

Rapport Economische toplocaties 2011 - 06-05-2011
In het rapport Economische toplocaties 2011 brengt Bureau Louter de ruimtelijk-economische dynamiek ...

Sterke daling beroepsbevolking Europa - 06-05-2011
Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft onlangs een onderzoek gepubliceerd. Klik hier....

Provincie protesteert tegen bezuiniging - 03-05-2011
Minister Henk Kamp van Sociale Zaken wil bezuinigen op de Bureaus Belgische en Duitse Zaken. Dat bet...

’12.000 extra medewerkers in de zorg komen er echt’ - 03-05-2011
Nog deze kabinetsperiode komen er twaalfduizend extra medewerkers in de zorg bij. Dit verzekerde min...

Werken naar vermogen: meer mensen aan de slag, minder uitkeringen - 03-05-2011
Mensen met een arbeidsbeperking moeten, meer dan nu het geval is, in een reguliere baan aan de slag....

Kabinet: werknemers van buiten de EU niet meer welkom - 22-04-2011
Het kabinet wil vanaf 1 juli geen werkkrachten van buiten de Europese Unie meer toelaten. Dat heeft ...

Kabinet scherpt bijstand aan - 22-04-2011
De verplichtingen voor bijstandsgerechtigden om werk te zoeken worden aangescherpt. Ook wil het kabi...

UWV helpt meer mensen aan een baan - 08-04-2011
Het UWV heeft vorig jaar een kwart meer mensen aan een baan geholpen dan een jaar eerder. In 2010 v...

Krappere arbeidsmarkt uitdaging voor economie - 30-03-2011
De Nederlandse economie groeit de komende jaren naar verwachting gematigd. Vanaf volgend jaar is er ...

Werkloosheid stijgt licht - 30-03-2011
Aan de daling van de werkloosheid is een einde gekomen. In februari telde Nederland 400.000 werkloze...

Kabinet schrapt zeker kwart banen UWV - 15-03-2011
Het UWV, verantwoordelijk voor onder meer de verstrekking van werknemersuitkeringen en medische keur...

Kleinere en efficiëntere overheid bij SZW, UWV en SVB bespaart € 410 miljoen - 15-03-2011
‘Een kleinere, slagvaardige overheid kan de burger efficiënter van dienst zijn en helpt de begrot...

30-plusser kan toch MBO-opleiding volgen - 15-03-2011
Jaarlijks zullen 47.000 30-plussers toch een mbo-opleiding kunnen volgen. De financiering wordt bepe...

Meer mensen aan het werk vanuit de Ziektewet - 15-03-2011
Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt samen met sociale partners en de uitzendbra...

Boegbeelden topsectoren bekend - 14-03-2011
Het kabinet gaat samen met ondernemers en onderzoekers 9 cruciale sectoren van onze economie gericht...

werkcolleges RAIL de moeite waard - 04-03-2011
De werkcolleges RAIL 2011 op 28 februari werden druk bezocht. De deelnemers konden uitgebreid kenni...

Werkcolleges RAIL 2011 - 02-03-2011
De werkcolleges RAIL 2011 op 28 februari werden druk bezocht. De deelnemers konden uitgebreid kennis...

DJ Aantal NL faillissementen daalt met 5% in 2011 - Euler Hermes - 02-03-2011
AMSTERDAM (Dow Jones)--Het aantal faillissementen in Nederland zal in 2011 naar verwachting met 5% ...

Meer jongeren in de bijstand - 02-03-2011
Steeds meer jongeren komen in de bijstand terecht. Het aantal bijstandsuitkeringen aan mensen onder ...

Rutte: Limburg heeft kansen over de grenzen - 27-02-2011
Limburg moet niet alleen in termen van noord-zuid denken, maar ook van oost-west. Door zijn unieke l...

Kick-off onderwijsexperimenten in krimpregio’s - 27-02-2011
In krimpregio’s worden scholen steeds vaker geconfronteerd met een afnemend aantal leerlingen. Om ...

Groen en groei gaan hand in hand in nieuwe bedrijvenbeleid - 27-02-2011
‘Groen en groei gaan hand in hand in het nieuwe bedrijvenbeleid van het kabinet.’ Dat zei minist...

Fors personeelstekort in 2015 - 27-02-2011
In 2015 blijven 10.500 vacatures onvervuld in Limburg omdat te weinig jongeren van school komen. De ...

Licht hogere economische groei verwacht - 27-02-2011
De Nederlandse economie groeit naar verwachting dit jaar met 1,75 procent. Dit blijkt uit een raming...

RAIL 2011: baankansen vooral in logistiek, techniek en zorg - 22-02-2011
persbericht 22 februari 2011 RAIL 2011: baankansen vooral in logistiek, techniek en zorg  Econ...

Deetman mikt op samenwerking en gastarbeiders - 21-02-2011
De krimp van de bevolking in Noord-Limburg kan deels worden opgevangen door de komst van werknemers ...

Kamp wil bezuinigen op sociale zekerheid - 21-02-2011
Minister Kamp (VVD, Sociale Zaken) wil flink gaan ingrijpen in de sociale zekerheid, zegt hij vanmor...

Herstel pensioenfondsen op koers dankzij stijging rente en aandelenkoersen - 18-02-2011
De pensioensector heeft een deel van de verliezen die zijn gemaakt tijdens de kredietcrisis ingelo...

Meer geregeld met minder regels - 18-02-2011
Mensen en bedrijven krijgen meer ruimte. Het kabinet gaat veel regels afschaffen en vereenvoudigen. ...

Samen de schouders onder Europese economie - 18-02-2011
Nederland wil samen de Europese economie op een hoger plan tillen. Dat is de boodschap die staatssec...