Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg (RAIL) geeft jaarlijks een overzicht van informatie over de arbeidsmarkt in Limburg. Tal van onderzoeken zijn gebundeld en gekoppeld, de informatie is geanalyseerd en doorvertaald naar toekomstige ontwikkelingen. Daardoor biedt RAIL een dataset die kan dienen als eenduidige basis voor beleid.

RAIL biedt een groot aantal data. In het rapport zijn die data verwerkt, geanalyseerd en gekoppeld. Bovendien is een doorvertaling gemaakt naar 2018. Op deze website vindt u de onderliggende data, thematisch geordend. U kunt rapport en cijfermateriaal downloaden.